post

Zwartwit foto’s Weesp

In het begin de jaren 70 van de vorige eeuw heb ik met mijn simpele Praktika XL spiegelreflex al foto’s van Weesp gemaakt. Zelf afgedrukt, in zwart-wit, en nu weer ingescand.

Het lijkt kort geleden, maar er staan al huizen en straten op die er nu heel anders uitzien. Vanaf de flat aan de Meidoornlaan zijn de niet al te beste huizen van de niet meer bestaande Paul Krugerstraat te zien. En bijna alle huizenblokken aan Plataanlaan en Papelaan zijn vervangen door nieuwbouw.

ZW Weesp
Stadhuis
ZW Weesp
Grote Kerk, voor de restauratie. Zie het rare raam links beneden en het houten krot ervoor!
ZW Weesp
ZW Weesp
Langebrug over de Vecht.
ZW Weesp
ZW Weesp

Nieuwstad.
ZW Weesp
ZW Weesp

De Kom van Weesp en de sluis voor de restauratie, de kademuren zijn ernstig beschadigd.

Uitzicht vanaf de Meidoornflat. Plataanlaan, Krugerstraat.
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp

post

Voormalige kerken in Weesp

Gereformeerde kerk, Hoogstraat
Afgebrand in 1968 en later gesloopt na de grote brand in Weesp. Het kleine gebouwtje aand e Middenstaart is blijven staan, en zelfs als schoollokaal gebruikt, ik heb er de tweede klas bij juffrouw Ekel doorgebracht.
kerken Weesp
kerken Weesp
Apostolische kerk, nu in gebruik als RK Kerk.
kerken Weesp
Vrijzinnig gereformeerde kerk aand e Papelaan, later in gebruik geweest door een woningbouwvereniging en een filatelie vereniging.
kerken Weesp
kerken Weesp
kerken Weesp
Synagoge aan de Nieuwstraat, na 1945 als garage (Knol) en recent weer gerestaureerd.
kerken Weesp

post

van Houtenkerk Weesp

De Van Houtenkerk is een kerkgebouw in de Noord-Hollandse stad Weesp. Deze kerk wordt ook wel het ‘chocoladekerkje’ genoemd aangezien het in opdracht van de dames J. S. en H.C. van Houten (chocoladefabriek) werd gebouwd. De bouw vond plaats op het terrein van een gesloopte villa van Van Houten aan de Oudegracht. In de 15e en 16e eeuw stond op deze plaats het klooster met bijbehorende kapel het “Oude Convent”.
De eerste bouwtekeningen van de kerk dateren uit 1904 naar een ontwerp van B.J. Ouëndag. De kerk is gebouwd in overgangsarchitectuur met veel neoromaanse stijlmotieven. In het interieur zijn ook rationalistische en Jugendstil-elementen aanwijsbaar. Aan de zijde van de apsis (de oostzijde) zijn de consistorie en pastorie aangebouwd. De inwijding van de kerk vond plaats op 9 december 1906. Tegelijkertijd met de bouw van de kerk werd een bewaarschool opgezet.
In 1940 werd de kerk door Van Houten aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB geschonken.
Het kerkgebouw is sinds 1999 een rijksmonument.

Foto’s gemaakt september 2010.

post

Grote of Laurenskerk Weesp

De Grote of Sint-Laurenskerk is een kerkgebouw aan de Kerkstraat/Nieuwstraat in het centrum van de Noord-Hollandse plaats Weesp.
De kerk werd tussen 1429 en 1462 als laatgotische kruiskerk gebouwd, op de plek waar eerder een romaanse kerk had gestaan. In 1577 ging de kerk over in protestantse handen. Daarbij ging een groot deel van het kerkmeubilair verloren, maar het gotische koorhek uit ca. 1525 bleef behouden.
Boven in de romaanse toren, een restant van de eerdere kerk, bevindt zich een carillon, dat in 1671 werd gegoten door de beroemde klokkengieter Pieter Hemony uit Amsterdam.

Foto’s van de Grote of Laurenskerk, gemaakt mei 2010 en september 2010. De kerk van binnen, van buiten vanaf de straat en vanaf de RK Kerk toren. Het carillon en de klokkentoren zijn ook beacihtigd en dat leidde tot vele uitzichtfoto’s over Weesp vanaf de toren.

Weesp
post

Klas 5 Reunie

Presentatie bij de reunie van klas 5 van de Christelijke Lagere school, 2003.
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp

post

Lutherse kerk Weesp

Evangelisch Lutherse Kerk Maarten Lutherkerk.
Nieuwstad 36-38, Weesp.
Neoclassicistische kerk uit 1819 – 1829. De zaalkerk dateert van 1819 en is van oorsprong een trefpunt van de Evangelisch Lutherse gemeente. Het is nu verbouwd tot tandsartsenpraktijk.
In de stad was, voordat deze kerk verrees, al lang een lutherse gemeente actief. Naar men aanneemt vonden al in het midden van de 17e eeuw lutherse godsdienstoefeningen plaats. Toen in een gebouw aan de Achtergracht, later kwam er een kerk op de hoek van Nieuwstad en de Gortersteeg. En in 1819 het kerkje aan de Nieuwstad.
Lutherse kerk
Lutherse kerk
Lutherse kerk
Strumphlerorgel, in 1779 vervaardigd door J.S. Strumphler, dat nog uit de vorige kerk aan de Gortersteeg is meegekomen naar de Nieuwstad. Orgelbouwer Strumphler (1736-1807) woonde en werkte in Amsterdam en behoorde tot de lutherse kerk