Fort Uitermeer

Fort Uitermeer Weesp
Het torenfort en de sluis liggen buiten de stad Weesp, in een bocht van de Vecht.
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Op deze pagina foto’s en video gewijd aan Fort Uitermeer, bij weesp, aan de Vecht. VAn 2004 tot 2010 heb ik deze opnamen gemaakt, op een van de vele fietstochtjes van Weesp Aetsveld, via Provinicale weg over de Vechtbrug of Utrechtseweg langs de Vecht, bezoek aan fort Uitermeer en via de ‘s Gravelandse weg weer langs de Vecht terug naar Weesp.
Het Fort Uitermeer is een oud fort dat is opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en later de Stelling van Amsterdam. Het is gelegen in de Noord-Hollandse gemeente Weesp op de oostoever van de Vecht, ten zuidoosten van Weesp bij het gehucht Uitermeer. Ten zuidwesten ligt het Fort bij Hinderdam en ten noordwesten de Vesting Weesp.
Het fort had als doel het beschermen van de landdoorgangen tussen het Naardermeer en de Vecht. De twee belangrijkste doorgangen waren de Spoorlijn Amsterdam – Amersfoort en de weg van Hilversum naar Weesp (langs de tegenwoordige N236). Tevens kon het de buurforten met zijn geschut ondersteunen. Het beschermde tevens de sluis waarmee het land onder water gezet.

In 2004 was er een open dag om de voortgang van de restauratie te tonen. Er is zelfs een herdenkingsmunt uitgedeeld.
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
De sluis is hier nog niet uitgegraven, het fort heeft nog geen gracht met water.
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp

Fort Uitermeer Weesp
Vanaf de Horn is het fort over de Vecht te zien.

Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Op een de vele keren dat ik per vliegtuig over Weesp ben gevlogen, had ik de kans het fort van boven te fotograferen.

De restauratie is op de volgende foto’s al weer een stuk verder (2008-2010).
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
Fort Uitermeer Weesp
In 1878 werd de schutsluis, die direct langs het torenfort liep, verplaatst naar de noordzijde van het fort; de ‘s-Gravelandsevaart werd om het fort heen geleid. In 1885 werden nog diverse schuilplaatsen voor kanonnen gebouwd en in 1913 werd het toegevoegd aan de Stelling van Amsterdam. Een bezetting van ongeveer 175 man moest de inundatiesluis bewaken en de twee belangrijke – hoger gelegen – toegangswegen naar Amsterdam, de Spoorlijn Amsterdam – Amersfoort en de vaart met de naast gelegen weg, verdedigen.
Fort Uitermeer Weesp
Rond het fort zijn nog meer vesting restanten te vinden. Deze heuvel was eens een verdedigingsplek.
Fort Uitermeer Weesp
Voor de negentiende eeuw was er al een fort, zowel het Franse als het Pruisische leger heeft er ooit gevochten tegen de Nederlanden.