Molen ‘t Haantje

‘t Haantje is een voormalige korenmolen, gelegen aan de Stammerdijk langs het Smal in de Nederlandse gemeente Weesp.
Op de plaats waar nu ‘t Haantje staat, stond sinds 1626 een wipmolen die de voormalige Kostverlorenpolder bemaalde. Omstreeks 1705 werd deze polder met een aantal andere polders samengevoegd tot de Gemeenschapspolder. De grotere Gemeenschapsmolen maakte het wipmolentje overbodig. Het werd verkocht en verbouwd tot korenmolen. In 1817 werd een sloopvergunning voor deze molen afgegeven en in 1820 werd op dezelfde plek een oliemolen met de naam De Haan gebouwd. Deze molen werd in 1828 verbouwd tot korenmolen. In 1896 werd ‘t Haantje verkocht aan de cacaofabrikant C.J. van Houten, die de molen voor sloop wilde behoeden. In 1918 heeft ‘t Haantje voor het laatst gemalen en in 1943 is de molen verkocht aan een kunstenaar, die het gaande werk liet verwijderen.
In 1964 is de molen uitwendig gerestaureerd; in 2001/2003 volgde een ingrijpende restauratie. Op 23 mei 2003 is de draaivaardig gerestaureerde molen ‘t Haantje feestelijk heropend. Stelling en molen zijn eigendom van Stichting Molen ‘t Haantje.
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp