Weesperkarspel in de Spiegel

Knipsels uit het blad “De Spiegel” met als onderwerp Weesperkarspel.

Weesperkarspel

1932 Boerenhofstede te Weespercarspel

Weesperkarspel

1932 Aan de Gaasp

Weesperkarspel

1941 Molen te Weesperkarspel

Weesperkarspel

1915 Het Gein bij Weesperkarspel

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De boerderij van Wouters

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De hooiberg van Hogeboom

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

1914 De draaibrug over het Merwedekanaal

1932 De draaibrug over het Merwedekanaal

1932 De draaibrug over het Merwedekanaal

1937 De draaibrug en boogbrug over het Merwedekanaal

1933 Brandstichting

1928 Brandstichting

1925 Brandstichting

1927 Brandstichting

1938 Machinefabriek Du Croo en Brauns

1917 L.H.A. Würdemann

1951 Dubbeldekker

1947 Ree Otten

1954 Proef volière Sluis

1916 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1940 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1941 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1916 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek