post

Weesp vanuit de lucht 1920 -2018

De beelden zijn in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gemaakt door de Luchtvaartafdeeling, de voorganger van de Koninklijke Luchtmacht. Zij hadden bijzondere interesse in de infrastructuur die van militair belang was: forten, bruggen, sluizen en havens. De foto’s dienden onder andere als bron voor het maken van landkaarten en als hulpmiddel bij oefeningen.

Vanaf nu zijn de beelden te bekijken op beeldbank van het NIMH, Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Op deze pagina toon ik de (zwart/wit) foto’s uit deze collectie van Weesp, een beetje opgeknapt en voorzien van recente, met Google Maps gemaakte opnames (in kleur).


Weesp

Weesp, Fort Uitermeer

Weesp, Van Houten Cacao fabriek

Het huidhe ndsutriepark Van Houten. Van de originele gebouwen is maar een nog bewaard!
Hoofdkantoor en de rest is weg en vervangen. De molen en de villa van  Houten zijn ook nog herkenbaar.

Weesp

Weesp

Weesp

post

Weesperkarspel in de Spiegel

Knipsels uit het blad “De Spiegel” met als onderwerp Weesperkarspel.

Weesperkarspel

1932 Boerenhofstede te Weespercarspel

Weesperkarspel

1932 Aan de Gaasp

Weesperkarspel

1941 Molen te Weesperkarspel

Weesperkarspel

1915 Het Gein bij Weesperkarspel

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De Ammoniakfabriek

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De boerderij van Wouters

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel: De hooiberg van Hogeboom

1927 De Windhoos boven Weesperkarspel

1914 De draaibrug over het Merwedekanaal

1932 De draaibrug over het Merwedekanaal

1932 De draaibrug over het Merwedekanaal

1937 De draaibrug en boogbrug over het Merwedekanaal

1933 Brandstichting

1928 Brandstichting

1925 Brandstichting

1927 Brandstichting

1938 Machinefabriek Du Croo en Brauns

1917 L.H.A. Würdemann

1951 Dubbeldekker

1947 Ree Otten

1954 Proef volière Sluis

1916 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1940 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1941 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1916 Amsterdamsche Waterleidingbedrijf

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

1949 Parachutefabriek

post

Gemeentegids Weesp en Weesperkarspel 1927

Recent aangekocht, het boekje
“Weesp en Weesperkarspel, Beschrijving, samengesteld door Joh. Chr. Wijnand, N.V. D.Y. Alta *uitgaven) Amsterdam 1927”, 152 bladzijden. Uitgegeven in 1927, een gemeentegids van lang geleden.

Fantastisch leesvoer. Veel zwartwit foto’s, leuke artikelen (met de kennis van toen!) en de advertenties laten een Weesp zien wat nu niet meer bestaat. Sommige straten zijn totaal veranderd, zoals de Binnenmuiderweg, nu Stationsweg. En de vele slagers en bakkers zijn er, met uitzondering van bijvoorbeeld bakkerij Muhl op de Nieuwstad of banketbakkerij Wesselman op de Groeneweg, ook niet meer. En bedrijven als Hamstra, die bij het station zo lang een grote vestiging haddden, zijn vertrokken. In de jaren 20 waren ze overigens groot in asbest …

De stijl is typisch jaren 20. Jugendstil, Nieuwe Amsterdamse stijl, zo herkenbaar deze vormgeving.

Het boek is gescand en hier te downloaden.
Gescand boek in PDF formaat (groot bestand!)

De vele foto’s uit het boek zijn ook hieronder opgenomen, de onderschriften zijn grotendeels origineel uit de gids overgenomen in de originele spelling.

Merk op dat hergebruik toegestaan is volgens de licentievoorwaarden van deze site (creative Commons 4.0 Non-Commercial with Attribution).
Met andere woorden, als een foto wordt hergebruikt, dient een verwijzing naar mijn naam en deze website zichtbaar erbij opgenomen te worden.

Weesp
Voorpagina
Weesp
Achterzijde
Weesp
Weesp in vogelvlucht
Weesp
Gezicht op Weesp van den ‘Gravelandscheweg komende (omstreeks 1700)
Weesp
Vechtgezicht langs de Hoogstraat
Weesp
De schuttershof of St. Jorisdoelen, 1634 stadhuis, in 1660 vergroot en in 1772 vervangen door huidige stadhuis
Weesp
Gezicht op de Ned. Hervormde Kerk, Vecht en Langebrug, einde 18e eeuw
Weesp
Gezicht op de sluisbrug (17e eeuw)
Weesp
Oude Vechtbrug, met op den achtergrond de ‘s Gravelandse Poort (17e eeuw)
Weesp
De ‘s Gravelandse Poort (17e eeuw)
Weesp
Gevelsteen uit de Muiderpoort (afgebroken 1839) met wapen van Karel den Vijfden, “Plus Oultre”, 1552
Weesp
Plattegrond van Weesp in de 16e eeuw
Weesp
Het Post- en Telegraafkantoor
Weesp
Openbare Leeszaal- en bibliotheek, Nieuwstad
Weesp
Auto voor het vervoer van zieken en gewonden, Firma Geesink en Zonen
Weesp
Het stadhuis op het Groote Plein
Weesp
De hal op de eerste verdieping van het Stadhuis
Weesp
Het museum in het stadhuis
Weesp
Zwaantjesbrug met Omgeving (Rechts R.-K. St. Bernardus-Gesticht)
Weesp
De Gasfabriek aan de Nijverheidslaan
Weesp
Het Transformator-huisje aan de Heerengracht
Weesp
De Vest
Weesp
De Watertoren
Weesp
Heerensingel met omgeving in vogelvlucht
Weesp
Brandweerhuisje
Weesp
Motorspuit
Weesp
Binnenplaats van het St. Bartolomeus-Gast- en Armenweeshuis
Weesp
De Groote of St. Laurenskerk
Weesp
De Luthersche Kerk
Weesp
De Synagoge
Weesp
De Gereformeerde Kerk
Weesp
Het Kerkgebouw van de Ned. Protestantenbond
Weesp
De R.K. kerk van den H. Laurentius met pastorie, aan de Heerengracht
Weesp
De Klompweg
Weesp
School A aan de Oudegracht
Weesp
School B aan het Achter ‘t Vosje
Weesp
De R.K. Jongensschool aan de Heerengracht
Weesp
De R.K. Meisjesschool aan de Pastoor Jansenstraat
Weesp
Chr. M.U.L.O.-School aan de Nieuwstraat
Weesp
Chr. School aan de Achtergracht
Weesp
De ‘s-Gravelandsche brug
Weesp
Bestuur en Werkende Leden der Zang- en Muziekvereniging “De Adelaar”
Weesp
Bestuur en Werkende Leden (met hunnen Directeur) der Weesper Muziekvereniging “Jubal”
Weesp
Bestuur en Werkende Leden (met hunnen voormaligen Directeur) der Chr. Harmonie “Soli Deo Gloria”
Weesp
Bestuur en Werkende Leden  (met hunnen Directeur) van het “Weesper Mannenkoor”
Weesp
Postduivensport “De Zwaluw” wisselprijs van het “Dorus Rijkersfonds) en enige kampioenprijzen
Weesp
Het 1e Elftal der Voetbalvereniging “Rapiditas”
Weesp
De Autobus Weesp – Muiden
Weesp
Het Stationsgebouw
Weesp
De Muiderbinnenweg
Weesp
Sluisbrug met Sluiswachterswoning
Weesp
De Lange Brug (Tolbrug)
Weesp
De bocht in de Middenstraat
Weesp
De Nieuwstraat
Weesp
Varkensmarkt ind e Nieuwstraat
Weesp
Nieuwstad
Weesp
De Wollenwevers-buurt
Weesp
Achtergracht
Weesp
Het Buitenveer
Weesp
“Zeerust”
Weesp
N.V. v.h. J. Geesink & Zonen
Weesp
N.V. Weesper Houthandel en -Zagerij
Weesp
Fabriek van Melkproducten “Neerlandia” aan de Achtergracht

Weesp
Vereenigde Nederlandsche Pakkingfabrieken Gebr. Hamstra, Fabriek Binnenmuiderweg
Weesp
Vereenigde Nederlandsche Pakkingfabrieken Gebr. Hamstra, Fabriek Oudergracht 17 (is Achtergracht 15)
Weesp
H. Post Garage Kerkstraat 4
Weesp
Hotel-Café-Restaurant “De Roskam”
Weesp
Het  Sociëteitsgebouw met daarachter gelegen muziektent in den “Roskam”-tuin
Weesp
Expeditie Th. Borst
Weesp
Limonade Fabrikanten Lukkes Nordemann Fabriek de Leeuw
Weesp
Limonade Fabrikanten Lukkes Nordemann Fabriek de Leeuw
Weesp
Firma M. van den Bergh, Kerkstraat 17, Schilder en Behanger
Weesp
Firma M. van den Bergh, Kerkstraat 17, Schilder en Behanger
Weesp
J.H. Broeckmans Slijkstraat 52-54 Granen Meel Veevoeder
Weesp
C.A. Galesloot Kruideniers- en Grutterswaren Filiaal Kerklaan Hoek Heerensingel
Weesp
C.A. Galesloot Kruideniers- en Grutterswaren Hoofdmagazijn Binnenveer No. 7
Weesp
C.A. Galesloot Kruideniers- en Grutterswaren Filiaal Verlengde Nieuwstraat 103
Weesp
Motordienst C. Otto Kerklaan 1
Weesp
Model Rund- en VarkensSlachterij H. Mühl Nieuwstad 18
Weesp
H. Luijer Slijkstraat 46
Weesp
Hotel-Lunchroom “De Poort van Weesp” Buitenveer No. 60
Weesp
Bankerbakker en kok C. Bos Nieuwstad 22
Weesp
Rund- Vet- Kalfsch- Varkensvlees Fijne Vleeschwaren H. A. Grijpink Slijkstraat No. 12
Weesp
Vleeschhouwerij A.J. Tinholt Nieuwstad
Weesp
Sigaren en Sigaretten C. Berveling Muiderbinnenweg
Weesp
A. Teerink “De Weesper Ijzerhandel” Middenstraat 67
Weesp
B. Wonder-Menko Mode-Magazijn Nieuwstraat 10
Weesp
Bakkerij P. Veltman tegenover het postkantoor
Weesp
Gebrs. Tovar Achtergracht
Weesp
Hotel Café “De Rode Leeuw” Binnenveer 9
Weesp
Expeditie Th. Koperdraad (Middenstraat)
Weesp
Brood- Banket- en Beschuit-Bakkerij C.J.A. Oor, Achergracht No 1
Weesp
H. Scholte Coiffeur, Nieuwstad No. 24
Weesp
Rund-, Kalfs- en Varkensslachterij C. H. van Oostveen, Binnenveer No. 1
Weesp
H. Kopjes Heeren Modes Hoeden
Weesp
Koloniale en Grutterswaren, Koffiebranderij en Theehandel J.H. den Jongh, Nieuwstad 12
Weesp
Boter, Kaas Eieren J. Th.v. Manen, Slijkstraat 4
Weesp
Café “Amstelstroom”, Nieuwstad No. 30
Weesp
Café Billard De Drie Fleschjes, Slijkstraat 9
Weesp
Stoom-Wasscherij “Het Vertrouwen” G. Th. Steur, Ossenmarkt
Weesp
Rund-, Kalfs- en Varkens Slachterij W. van Schaik, Slijkstraat 43
Weesp
Electrische Bakkerij B. H. Weverink, Heerensingel No. 39
Weesp
C.J. Vinken, Slijkstraat No. 11, Manufacturen
Weesp
Tabak-, Sigaren- en Sigarettenmagazijn “Noord-Amerika” Firma C. van Overeem, Slijkstraat 36
Weesp
Meubelmagazijn L. Moolhuizen, Nieuwstraat 60-62
Weesp
Rund- en Lamsvlees L.J. Wonder, Slijkstraat 20
Weesp
De edelachtbare Heer J. C. F. Bletz Burgemeester van Weesperkarspel
Weesp
Merwede-kanaal met draaibrug
Weesp
‘s-Gravelandscheweg met Vecht
Weesp
‘t Huis ten Bosch, tot 1672
Weesp

Het bemachtigen der Uitermeersche sluis, 1672
Weesp
Weide met grazend vee in den Nieuwe Keverdijkschen Polder
Weesp
Burgemeester Bletzstraat
Weesp
Openbare School Geinbrug
Weesp
De Geinbrug
Weesp
Het Gein
Weesp
Wilhelminabrug
Weesp
Trein op de Vechtbrug
Weesp
Station Weesp
Weesp
N.V. P. Sluis’ Pluimvee- en Vogel-voederfabrieken Weesperkarspel
Weesp
Gebouwencomplex en vloot der Centrale Ammoniakfabriek
Weesp
Stoomwasscherij “De Lelie” Utrechtsewg
Weesp
De lommerrijke tuin met veranda benevens aanlegplaats voor vaartuigen, van “De Vink” in het Gein
Weesp
De voorgevel van de schilderachtig gelegen UItspanningsplaats “De Vink” in het Gein
Weesp
Stoomwasscherij “Veldzicht”, Utrechtseweg
Weesp
Café “Geinzicht” a.d. Geinbrug, Weesperkarspel
Weesp
A. van Schaik Motoren Rijwielen, Zandpad Weesperkarspel
Weesp
Gezicht op de Stammerdijk
Weesp
Geriefelijke verbinding van Weesp met het Gein per Motorboot
Weesp
N.V. Margarine-fabriek “De Valk”

post

Zwartwit foto’s Weesp

In het begin de jaren 70 van de vorige eeuw heb ik met mijn simpele Praktika XL spiegelreflex al foto’s van Weesp gemaakt. Zelf afgedrukt, in zwart-wit, en nu weer ingescand.
Ook mijn zwager, Henk Westerhuis, heeft in die jaren zwartwit foto’s in Weesp gemaakt.

Het lijkt kort geleden, maar er staan al huizen en straten op die er nu heel anders uitzien. Vanaf de flat aan de Meidoornlaan zijn de niet al te beste huizen van de niet meer bestaande Paul Krugerstraat te zien. En bijna alle huizenblokken aan Plataanlaan en Papelaan zijn vervangen door nieuwbouw.

ZW Weesp
Stadhuis
ZW Weesp
Grote Kerk, voor de restauratie. Zie het rare raam links beneden en het houten krot ervoor!
ZW Weesp
ZW Weesp

ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
Langebrug over de Vecht

ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
Nieuwstad

ZW Weesp
ZW Weesp
De Kom van Weesp en de sluis voor de restauratie, de kademuren zijn ernstig beschadigd.

ZW Weesp
Singel
ZW Weesp

Uitzicht vanaf de Meidoornflat. Plataanlaan, Krugerstraat.
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp
ZW Weesp

post

Voormalige kerken in Weesp

Gereformeerde kerk, Hoogstraat
Afgebrand in 1968 en later gesloopt na de grote brand in Weesp. Het kleine gebouwtje aand e Middenstaart is blijven staan, en zelfs als schoollokaal gebruikt, ik heb er de tweede klas bij juffrouw Ekel doorgebracht.
kerken Weesp
kerken Weesp
Apostolische kerk, nu in gebruik als RK Kerk.
kerken Weesp
Vrijzinnig gereformeerde kerk aand e Papelaan, later in gebruik geweest door een woningbouwvereniging en een filatelie vereniging.
kerken Weesp
kerken Weesp
kerken Weesp
Synagoge aan de Nieuwstraat, na 1945 als garage (Knol) en recent weer gerestaureerd.
kerken Weesp

post

van Houtenkerk Weesp

De Van Houtenkerk is een kerkgebouw in de Noord-Hollandse stad Weesp. Deze kerk wordt ook wel het ‘chocoladekerkje’ genoemd aangezien het in opdracht van de dames J. S. en H.C. van Houten (chocoladefabriek) werd gebouwd. De bouw vond plaats op het terrein van een gesloopte villa van Van Houten aan de Oudegracht. In de 15e en 16e eeuw stond op deze plaats het klooster met bijbehorende kapel het “Oude Convent”.
De eerste bouwtekeningen van de kerk dateren uit 1904 naar een ontwerp van B.J. Ouëndag. De kerk is gebouwd in overgangsarchitectuur met veel neoromaanse stijlmotieven. In het interieur zijn ook rationalistische en Jugendstil-elementen aanwijsbaar. Aan de zijde van de apsis (de oostzijde) zijn de consistorie en pastorie aangebouwd. De inwijding van de kerk vond plaats op 9 december 1906. Tegelijkertijd met de bouw van de kerk werd een bewaarschool opgezet.
In 1940 werd de kerk door Van Houten aan de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB geschonken.
Het kerkgebouw is sinds 1999 een rijksmonument.

Foto’s gemaakt september 2010.

post

Grote of Laurenskerk Weesp

De Grote of Sint-Laurenskerk is een kerkgebouw aan de Kerkstraat/Nieuwstraat in het centrum van de Noord-Hollandse plaats Weesp.
De kerk werd tussen 1429 en 1462 als laatgotische kruiskerk gebouwd, op de plek waar eerder een romaanse kerk had gestaan. In 1577 ging de kerk over in protestantse handen. Daarbij ging een groot deel van het kerkmeubilair verloren, maar het gotische koorhek uit ca. 1525 bleef behouden.
Boven in de romaanse toren, een restant van de eerdere kerk, bevindt zich een carillon, dat in 1671 werd gegoten door de beroemde klokkengieter Pieter Hemony uit Amsterdam.

Foto’s van de Grote of Laurenskerk, gemaakt mei 2010 en september 2010. De kerk van binnen, van buiten vanaf de straat en vanaf de RK Kerk toren. Het carillon en de klokkentoren zijn ook beacihtigd en dat leidde tot vele uitzichtfoto’s over Weesp vanaf de toren.

Weesp