Gemeentegids Weesp en Weesperkarspel 1927

Recent aangekocht, het boekje
“Weesp en Weesperkarspel, Beschrijving, samengesteld door Joh. Chr. Wijnand, N.V. D.Y. Alta *uitgaven) Amsterdam 1927”, 152 bladzijden. Uitgegeven in 1927, een gemeentegids van lang geleden.

Fantastisch leesvoer. Veel zwartwit foto’s, leuke artikelen (met de kennis van toen!) en de advertenties laten een Weesp zien wat nu niet meer bestaat. Sommige straten zijn totaal veranderd, zoals de Binnenmuiderweg, nu Stationsweg. En de vele slagers en bakkers zijn er, met uitzondering van bijvoorbeeld bakkerij Muhl op de Nieuwstad of banketbakkerij Wesselman op de Groeneweg, ook niet meer. En bedrijven als Hamstra, die bij het station zo lang een grote vestiging haddden, zijn vertrokken. In de jaren 20 waren ze overigens groot in asbest …

De stijl is typisch jaren 20. Jugendstil, Nieuwe Amsterdamse stijl, zo herkenbaar deze vormgeving.

Het boek is gescand en hier te downloaden.
Gescand boek in PDF formaat (groot bestand!)

De vele foto’s uit het boek zijn ook hieronder opgenomen, de onderschriften zijn grotendeels origineel uit de gids overgenomen in de originele spelling.

Merk op dat hergebruik toegestaan is volgens de licentievoorwaarden van deze site (creative Commons 4.0 Non-Commercial with Attribution).
Met andere woorden, als een foto wordt hergebruikt, dient een verwijzing naar mijn naam en deze website zichtbaar erbij opgenomen te worden.

Weesp
Voorpagina
Weesp
Achterzijde
Weesp
Weesp in vogelvlucht
Weesp
Gezicht op Weesp van den ‘Gravelandscheweg komende (omstreeks 1700)
Weesp
Vechtgezicht langs de Hoogstraat
Weesp
De schuttershof of St. Jorisdoelen, 1634 stadhuis, in 1660 vergroot en in 1772 vervangen door huidige stadhuis
Weesp
Gezicht op de Ned. Hervormde Kerk, Vecht en Langebrug, einde 18e eeuw
Weesp
Gezicht op de sluisbrug (17e eeuw)
Weesp
Oude Vechtbrug, met op den achtergrond de ‘s Gravelandse Poort (17e eeuw)
Weesp
De ‘s Gravelandse Poort (17e eeuw)
Weesp
Gevelsteen uit de Muiderpoort (afgebroken 1839) met wapen van Karel den Vijfden, “Plus Oultre”, 1552
Weesp
Plattegrond van Weesp in de 16e eeuw
Weesp
Het Post- en Telegraafkantoor
Weesp
Openbare Leeszaal- en bibliotheek, Nieuwstad
Weesp
Auto voor het vervoer van zieken en gewonden, Firma Geesink en Zonen
Weesp
Het stadhuis op het Groote Plein
Weesp
De hal op de eerste verdieping van het Stadhuis
Weesp
Het museum in het stadhuis
Weesp
Zwaantjesbrug met Omgeving (Rechts R.-K. St. Bernardus-Gesticht)
Weesp
De Gasfabriek aan de Nijverheidslaan
Weesp
Het Transformator-huisje aan de Heerengracht
Weesp
De Vest
Weesp
De Watertoren
Weesp
Heerensingel met omgeving in vogelvlucht
Weesp
Brandweerhuisje
Weesp
Motorspuit
Weesp
Binnenplaats van het St. Bartolomeus-Gast- en Armenweeshuis
Weesp
De Groote of St. Laurenskerk
Weesp
De Luthersche Kerk
Weesp
De Synagoge
Weesp
De Gereformeerde Kerk
Weesp
Het Kerkgebouw van de Ned. Protestantenbond
Weesp
De R.K. kerk van den H. Laurentius met pastorie, aan de Heerengracht
Weesp
De Klompweg
Weesp
School A aan de Oudegracht
Weesp
School B aan het Achter ‘t Vosje
Weesp
De R.K. Jongensschool aan de Heerengracht
Weesp
De R.K. Meisjesschool aan de Pastoor Jansenstraat
Weesp
Chr. M.U.L.O.-School aan de Nieuwstraat
Weesp
Chr. School aan de Achtergracht
Weesp
De ‘s-Gravelandsche brug
Weesp
Bestuur en Werkende Leden der Zang- en Muziekvereniging “De Adelaar”
Weesp
Bestuur en Werkende Leden (met hunnen Directeur) der Weesper Muziekvereniging “Jubal”
Weesp
Bestuur en Werkende Leden (met hunnen voormaligen Directeur) der Chr. Harmonie “Soli Deo Gloria”
Weesp
Bestuur en Werkende Leden  (met hunnen Directeur) van het “Weesper Mannenkoor”
Weesp
Postduivensport “De Zwaluw” wisselprijs van het “Dorus Rijkersfonds) en enige kampioenprijzen
Weesp
Het 1e Elftal der Voetbalvereniging “Rapiditas”
Weesp
De Autobus Weesp – Muiden
Weesp
Het Stationsgebouw
Weesp
De Muiderbinnenweg
Weesp
Sluisbrug met Sluiswachterswoning
Weesp
De Lange Brug (Tolbrug)
Weesp
De bocht in de Middenstraat
Weesp
De Nieuwstraat
Weesp
Varkensmarkt ind e Nieuwstraat
Weesp
Nieuwstad
Weesp
De Wollenwevers-buurt
Weesp
Achtergracht
Weesp
Het Buitenveer
Weesp
“Zeerust”
Weesp
N.V. v.h. J. Geesink & Zonen
Weesp
N.V. Weesper Houthandel en -Zagerij
Weesp
Fabriek van Melkproducten “Neerlandia” aan de Achtergracht

Weesp
Vereenigde Nederlandsche Pakkingfabrieken Gebr. Hamstra, Fabriek Binnenmuiderweg
Weesp
Vereenigde Nederlandsche Pakkingfabrieken Gebr. Hamstra, Fabriek Oudergracht 17 (is Achtergracht 15)
Weesp
H. Post Garage Kerkstraat 4
Weesp
Hotel-Café-Restaurant “De Roskam”
Weesp
Het  Sociëteitsgebouw met daarachter gelegen muziektent in den “Roskam”-tuin
Weesp
Expeditie Th. Borst
Weesp
Limonade Fabrikanten Lukkes Nordemann Fabriek de Leeuw
Weesp
Limonade Fabrikanten Lukkes Nordemann Fabriek de Leeuw
Weesp
Firma M. van den Bergh, Kerkstraat 17, Schilder en Behanger
Weesp
Firma M. van den Bergh, Kerkstraat 17, Schilder en Behanger
Weesp
J.H. Broeckmans Slijkstraat 52-54 Granen Meel Veevoeder
Weesp
C.A. Galesloot Kruideniers- en Grutterswaren Filiaal Kerklaan Hoek Heerensingel
Weesp
C.A. Galesloot Kruideniers- en Grutterswaren Hoofdmagazijn Binnenveer No. 7
Weesp
C.A. Galesloot Kruideniers- en Grutterswaren Filiaal Verlengde Nieuwstraat 103
Weesp
Motordienst C. Otto Kerklaan 1
Weesp
Model Rund- en VarkensSlachterij H. Mühl Nieuwstad 18
Weesp
H. Luijer Slijkstraat 46
Weesp
Hotel-Lunchroom “De Poort van Weesp” Buitenveer No. 60
Weesp
Bankerbakker en kok C. Bos Nieuwstad 22
Weesp
Rund- Vet- Kalfsch- Varkensvlees Fijne Vleeschwaren H. A. Grijpink Slijkstraat No. 12
Weesp
Vleeschhouwerij A.J. Tinholt Nieuwstad
Weesp
Sigaren en Sigaretten C. Berveling Muiderbinnenweg
Weesp
A. Teerink “De Weesper Ijzerhandel” Middenstraat 67
Weesp
B. Wonder-Menko Mode-Magazijn Nieuwstraat 10
Weesp
Bakkerij P. Veltman tegenover het postkantoor
Weesp
Gebrs. Tovar Achtergracht
Weesp
Hotel Café “De Rode Leeuw” Binnenveer 9
Weesp
Expeditie Th. Koperdraad (Middenstraat)
Weesp
Brood- Banket- en Beschuit-Bakkerij C.J.A. Oor, Achergracht No 1
Weesp
H. Scholte Coiffeur, Nieuwstad No. 24
Weesp
Rund-, Kalfs- en Varkensslachterij C. H. van Oostveen, Binnenveer No. 1
Weesp
H. Kopjes Heeren Modes Hoeden
Weesp
Koloniale en Grutterswaren, Koffiebranderij en Theehandel J.H. den Jongh, Nieuwstad 12
Weesp
Boter, Kaas Eieren J. Th.v. Manen, Slijkstraat 4
Weesp
Café “Amstelstroom”, Nieuwstad No. 30
Weesp
Café Billard De Drie Fleschjes, Slijkstraat 9
Weesp
Stoom-Wasscherij “Het Vertrouwen” G. Th. Steur, Ossenmarkt
Weesp
Rund-, Kalfs- en Varkens Slachterij W. van Schaik, Slijkstraat 43
Weesp
Electrische Bakkerij B. H. Weverink, Heerensingel No. 39
Weesp
C.J. Vinken, Slijkstraat No. 11, Manufacturen
Weesp
Tabak-, Sigaren- en Sigarettenmagazijn “Noord-Amerika” Firma C. van Overeem, Slijkstraat 36
Weesp
Meubelmagazijn L. Moolhuizen, Nieuwstraat 60-62
Weesp
Rund- en Lamsvlees L.J. Wonder, Slijkstraat 20
Weesp
De edelachtbare Heer J. C. F. Bletz Burgemeester van Weesperkarspel
Weesp
Merwede-kanaal met draaibrug
Weesp
‘s-Gravelandscheweg met Vecht
Weesp
‘t Huis ten Bosch, tot 1672
Weesp

Het bemachtigen der Uitermeersche sluis, 1672
Weesp
Weide met grazend vee in den Nieuwe Keverdijkschen Polder
Weesp
Burgemeester Bletzstraat
Weesp
Openbare School Geinbrug
Weesp
De Geinbrug
Weesp
Het Gein
Weesp
Wilhelminabrug
Weesp
Trein op de Vechtbrug
Weesp
Station Weesp
Weesp
N.V. P. Sluis’ Pluimvee- en Vogel-voederfabrieken Weesperkarspel
Weesp
Gebouwencomplex en vloot der Centrale Ammoniakfabriek
Weesp
Stoomwasscherij “De Lelie” Utrechtsewg
Weesp
De lommerrijke tuin met veranda benevens aanlegplaats voor vaartuigen, van “De Vink” in het Gein
Weesp
De voorgevel van de schilderachtig gelegen UItspanningsplaats “De Vink” in het Gein
Weesp
Stoomwasscherij “Veldzicht”, Utrechtseweg
Weesp
Café “Geinzicht” a.d. Geinbrug, Weesperkarspel
Weesp
A. van Schaik Motoren Rijwielen, Zandpad Weesperkarspel
Weesp
Gezicht op de Stammerdijk
Weesp
Geriefelijke verbinding van Weesp met het Gein per Motorboot
Weesp
N.V. Margarine-fabriek “De Valk”