Fort Ossenmarkt

De vesting Weesp behoorde na 1815 tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar werd in 1892 bij de Stelling van Amsterdam gevoegd. Fort aan de Ossenmarkt werd gebouwd ter verdediging van de beide Vechtoevers, de sluizen en de spoorweg Amsterdam–Hilversum met de brug over de Vecht. Het torenfort aan de Ossenmarkt dateert uit 1861. Later werd aan de oostkant een dekkingswal aangebracht en de gracht gedempt. In 1983-1985 werd deze wal afgegraven en de gracht en brug hersteld.


Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp
Weesp